Sheree's System - So In To You

Steget till en bra skola

Nu som man hade en dag för sig själv så hade ett av våra barn visat att han ville gå på en speciell skola och detta för att den var bra och att hans kompis gick på den.Det var en sådan en-till-en skola som gjorde att vårt barn kände att han var med i gänget utan att vara utanför på grund av att han hade sina ider. Det var en skola som även jobbar mot mobbing och hjälper personer med låg självkänsla att växa och detta gjorde att jag frågade barnets väns föräldrar om råd och efter att man hört om denna skola så valde jag att vi skulle byta skola till den eftersom det gav honom det han behövde.